Sociální firma

Společnost Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. je sociální firmou a k principům sociálního podnikání se zavázala již v notářském zápisu.

 

 Co je sociální firma:

Sociální firma je typem sociálního podniku, jedním z subjektů sociální ekonomiky

Definice sociální firmy
Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Podle požadavků MPSV se má sociální firma jakožto typ sociálního podniku držet čtyř principů: 

  • Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 
  • Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál (směřování firmy více ovlivňují všichni její pracovníci, aktivity firmy jsou zaměřeny na budování sociálního kapitálu) 
  • Specifické financování a použití zisku (zavázali jsme se, že více než polovinu zisku reinvestujeme zpět do rozvoje firmy a welfare zaměstnanců) 
  • Místní rozměr (uspokojujeme především místní potřeby a využíváme převážně místní zdroje)